welkom__ over ons__ sessie__ edelstenen__droommuziek__ links contact
 

 

“Voor ons, overtuigde natuurkundigen, is het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst een illusie, zij het een koppige".
Albert Einstein.

In onze westerse samenleving zien we tijd als een onherstelbare stroom van het verleden naar het heden. Psychologen kijken in onze jeugd om trauma's op te sporen en artsen kijken naar ons persoonlijke verleden en naar het familieverleden om ziekten te vinden. De wetenschap noemt dit “ causaliteit”: Een wet die zegt dat het verleden altijd in het heden doorwerkt.

Veel oorspronkelijke volkeren hebben een andere opvatting van het begrip “tijd”. Zij vergelijken de tijd met water:
Er stroomt een rivier naar de zee, terwijl er tegelijkertijd een onderstroom is die terug stroomt naar zijn bron en nog verder naar de oneindigheid. Sjamanen kunnen langs deze stromen reizen om gebeurtenissen in het verleden te corrigeren, waardoor ze invloed op de toekomst kunnen hebben. Door innerlijke te reizen (= een meditatiereis te maken) kunnen we in het “Tijdloze Nu” komen. We kunnen gebeurtenissen in het verleden helen. We kunnen naar de toekomst reizen en onze roeping ontdekken. En dit alles zal zorgen voor synchroniciteit om je naar een oplossing te leiden in het heden. Door innerlijk te reizen kun je je los maken van oorzaak en gevolg oftewel karma.

We onderscheiden 3 verschillende werelden:
1)De Bovenwereld:
Dit is de onzichtbare wereld van Roeping en van de Geest,
2)De Middenwereld:
Dit is de dagelijkse werkelijkheid,
3)De Benedenwereld:
Dit is de wereld van onze Ziel en van onze geschiedenis, ook van vorige levens.

Het 7- stappenplan: Via Soul Retrieval naar je Hoogste Doel

Via innerlijke reizen, zullen we verloren zieledelen opsporen en terug brengen. Je ontdekt je verborgen gaven en vindt een krachtdier of totemdier. Verder reizen we in de toekomst om je roeping of hoogste doel op aarde te vinden. In de innerlijke reis verlaten we de sfeer van rede en logica (linker hersenhelft) en gaan de magie en intuitie binnen (rechter hersenhelft). Met behulp van dit 7-stappenplan kun je een kwantumsprong in je ontwikkeling maken. Als we zelf genezen, zal dit een domino-effect op onze kinderen, maar ook op onze voorouders hebben. Meer lezen over zielsverlies

7 sessies:

De eerste sessie duurt 120 minuten en kost 100 Euro.
Een vervolgsessie duurt 90 minuten en kost 75 Euro.
De sessie wordt opgenomen op een CD, die krijg je mee naar huis.
Telefonische sessie is ook mogelijk.
We hebben ook tegoedbonnen voor een sessie.
Er is geen pin-automaat.

Wanneer langskomen voor een sessie?

*wanneer je pijnlijke ervaringen uit het verleden wilt verwerken
*wanneer je je meer bewust wilt worden van jezelf
*wanneer je het gevoel hebt dat je je leven niet ten volle leeft, niet helemaal aanwezig bent in het nu.
*wanneer je belangrijke keuzes moet maken
*wanneer je vragen hebt over je relatie met je partner
*wanneer je zoekt naar je talenten en mogelijkheden
*wanneer het innerlijk kind (je blije spontane deel) niet aanwezig is
*wanneer je lichamelijke klachten hebt
*wanneer je problemen hebt
*wanneer je depressief bent
*wanneer je werk te weinig vervulling geeft